Vybavení interiérů kanceláře - FACE interier

Konferenční a jednací stoly

Konferenční místnosti slouží především k setkávání lidí za účelem předávání informací, usnesení, prezentování, školení, atd. Je důležité ovšem pochopit rozdíly mezi jednotlivými formami setkávání a nutnost přizpůsobení prostoru konkrétnímu účelu. Proto dělíme vybavení pro konference do tří kategorií: STATICKÁ, VARIABILNÍ, DYNAMICKÁ.

  • Statická konference klade důraz na vysokou kvalitu prostoru a vybavení které vypovídá o statusu společnosti a důležitosti odehrávajícího se jednání (mezinárodní setkání, zasedání čelních představitelů společností, správní rady, atd.).
  • Variabilní konference umožňuje díky snadno přestavitelnému a demontovatelnému vybavení rychlé upravení místnosti pro daný účel a podstatně rozšiřuje využitelnost a funkčnost daného prostoru (porady, školení, prezentace, atd.)
  • Dynamická konference je charakteristická svou dynamičností, která umožňuje přestavení prostoru v průběhu jednání a tím, že bourá tradiční bariéry mezi lidmi které vznikají při jednáních u klasických stolů (work shop, školení, moderační konference, atd.).

Webdesign MHServis.cz

zpět